top of page

Mūsu sadarbības partneri

1. Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

 

A/S „Latvijas valsts meži” īsteno meža īpašnieka funkcijas valsts meža zemes apsaimniekosanā un aizsardzībā. Akciju Sabiedrības pamatuzdevums ir sniegt meža īpašniekam un sabiedrībai lielāko vērtību, ko var radīt ilgtspējīga meža īpašuma apsaimniekosana. A/S „Latvijas valsts meži” ar savu ieguldījumu veicina sakārtotas dabas, socialās un biznesa vides izveidi.

 

Sadarbība:

  • Lai tiktu uzlabota Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte;

  • Lai valstij piederošie meži un zeme tiktu apsaimniekoti Latvijas valsts un sabiedrības labā, sniedzot lielāko vērtību, ko var radīt ilgtspējīga meža un zemes apsaimniekošana;

  • Lai dabas resursi būtu apsaimniekoti tā, lai šodienas rīcība nesamazinātu rītdienas izvēles iespējas, vienlaikus nesamazinot to vērtību.

 

Latvijas iedzīvotāju interesēs ir dzīvot ekonomiski attīstītā vidē, kur lauku iedzīvotājiem ir iespējas darbam un ienakumu gūšanai no ilgtspējīgas dabas resursu apsaimniekošanas;

Latvijas iedzīvotāju interesēs ir dzīvot sakārtotā vidē, kur tiek saglabāta Latvijai raksturīgā bioloģiskā daudzveidība, nodrošināta vides vērtību apsaimniekošana;

Latvijas iedzīvotāju interesēs ir dzīvot sociāli attīstītā vidē, izmantot daudzveidīgas rekreācijas iespējas mežā, brīva meža pieejamība un iespējas turpināt meža nekoksnes vērtību izmantošanu tradicionālā veidā.

„Latvijas nacionālā kūdras biedrība” un „Latvijas valsts meži” ir kopīgs savstarpējās sadarības mērķis: sekmēt purvu un kūdras resursu izpēti un racionālu izmantošanu Latvijā.

2. Tveras Valsts Tehniskā Universitāte

bottom of page