top of page

Pārejas purvi un kūdra

Pārejas tipa kūdru veido augi dažādā sadalīšanās pakāpē, kas dzīves laikā barības vielas uzņēmuši gan no gruntsūdeņiem, gan nokrisņiem (mezotrofi). Sadalīšanās pakāpe atkaribā no veģetācijas rakstura - no vidējas līdz vājai. Līdz ar vidējo sadalīšanās pakāpi pH reakcija ~ 4,5. Krāsa tumša, brūngana. Sastāvā dominē koksnes atliekas, grīšļi un sfagni. Pārejas tipa kūdrā visbiežāk izdala koku, koku-grīšļu un koku-zāļu kūdras apakštipus (Nikodemus, 2006).

Pārejas tipa koku–grīšļu, zāļu–koku kūdras sastāv no oligotrofas un eitrofas augu valsts, un galvenie tās veidojošie augi ir C. lasiocarpa, Phragmites australis, Scheuchzeria palustris un Pinus sylvestris.

bottom of page