top of page

Lejupielādes

Kūdras izmantošanas stratēģija

2017. gada 28. marta valdes sēdes prezentācija

Kūdras memorands

Valērija Kozlova sertifikāts par kursa apguvi Tveras Valsts Tehniskajā Universitātē

Sadarbības līgums ar Tveras Valets Tehnisko Universitāti

Kūdra un sapropelis – ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā. Rakstu krājums 
bottom of page