top of page

Jaunumi kūdras izpētē Latvijā

Pēcdoktorantūras pētniecības projekts

Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/I/16/008

  • 2017. gada 1. novembrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā Centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1, tika uzsākta Eiropas Reģionālā attīstības fonda pētniecības projekta (pēcdoktorantūras projekta) “Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās” īstenošana. Šo projektu plānots realizēt līdz 2020. gada 31. oktobrim.

  • Projektu īsteno Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), projekta vadītājs ir LU vadošais pētnieks dabas aizsardzībā un Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības biedrs Dr. geogr., M.Sc. geol. Jānis Krūmiņš. Projektu konsultē Latvijas Nacionālās Kūdras Biedrības priekšsēdētājs Dr. habil. chem. profesors Māris Kļaviņš un LU asociētā profesore Dr. geogr. Laimdota Kalniņa.

  • Pētniecības projekta pamatmērķis ir zemā tipa kūdras fizikālķīmisko īpašību izpēte rodot jaunus kūdras izmantošanas veidus, kā arī pilnveidot jau esošos uz kūdras bāzētos produktus.

Detalizētāk par īstenojamām aktivitātēm 

IMG_0904.jpg
PostDoc_LogoKrasains_Primarais.png

Pētniecības virziens un istenotās aktivitātes tiek fokusētas uz vairākām Latvijā un arī pasaulē ekonomiski un rūpnieciski nozīmīgām tēmām, kas ir:

  1. Zemā tipa kūdras sastāva, veidošanās un to ietekmējošo faktoru izpēte. Tiek apzinātas zemā tipa kūdras būtiskākās fizikālķīmiskās un bioloģiskās īpašības, kam ir ļoti būtiska nozīme melnās kūdras izmantošanas jomu meklējumos.

  2. Zemie purvi klimata pārmaiņu kontekstā. Tiek pētīts kā klimatisko apstākļu izmaiņas ietekmē zemo purvu veidošanos un kūdras uzkrāšanos un īpašības. 

  3. Zemā tipa kūdras pārstrādes un modifikācijas risinājumu izpēte. Tiek pētītas iespējas un metodes melno kūdru modificēt, lai izmainītu/uzlabotu tās īpašības izmantošanai inovatīvos produktos, tiek veikta inovatīvu augstas pievienotās vērtības produktu izstrāde.

  4. Mijiedarbības izpēte starp dabiskajiem un antropogēnajiem kūdras īpašības ietekmējošiem faktoriem zemo purvu ekosistēmās. Tiek pētīts kā cilvēka darbība ietekmē zemo purvu attīstību un kūdras fizikālķīmisko sastāvu.

  5. Zemā tipa kūdras humusvielu īpašību un iespējamo izmantošanas veido izpēte. Tiek pētītas melnā tipa kūdras humusvielas (hūmīnskābes un fulvoskābes) ar mērķi paplašināt izmantošanas jomas, kā arī izstrādāt inovatīvus augstas pievienotās vērtības produktus.

logo_projektiem.jpg
bottom of page